Taiji voor Professionals

KrijgKunst.nl biedt professionals de gelegenheid om Taiji principes te leren en te integreren waardoor je kunt bereiken wat je wilt bereiken.
Met deze principes kan je energiek, effectief en relaxed aan het werk. Ook jouw management-kwaliteiten verhoog je met Taiji.

Voor Taiji Professionals

Wanneer je zelf les geeft in Taijiquan of andere krijgskunsten wilt je natuurlijk jezelf verder verdiepen in deze materie.
KrijgKunst.nl biedt je programma's aan om als professional verder te ontwikkelen.

Opmerking

Deze site is nog in aanbouw. Wij verzorgen al wel diverse programma's.
Voor vragen, neem contact op met Job Koesoemobroto: info@krijgkunst.nl

Laatste wijziging op 10-11-2011.